Výcvik a příprava

Vlastní odborný výcvik vodicího psa je veden s laskavou důsledností. Je potřeba psa povzbuzovat v dobrých rozhodnutích a podporovat pečlivé provedení jednotlivých úkonů.

 

Po ukončeném prvním roce života a všech nezbytných zdravotních testech a vyšetřeních je možné psa zařadit do programu výcviku k budoucí službě.

Jak je už zmíněno v sekci výchovy štěňátek, psi žijí v pečovatelských rodinách a pravidelně na výcvik do školy dochází. Výcvik trvá dle různých faktorů průměrně šest až osm měsíců.

Každý pes se postupně učí s důsledností a trpělivostí zvládat cviky a procházet praktickými zkušenostmi při doprovázení člověka v různém prostředí a situacích. Náročnost tras postupně vzrůstá.

Vlastní příprava probíhá na veřejnosti, v prostorách, kam lidé obvykle chodí. Cvičitelé s nimi navštěvují nákupní centra, úřady, pošty, čekárny lékařů, lékárny, atd., jezdí městskou hromadnou dopravou. Častým cílem jsou vlaková nádraží, kde procvičují bezpečné nástupy a výstupy z vagonů, stejně jako se adekvátně chovat v kupé. Všeobecně jízda čímkoli většině psů potíže nedělá, dokonce u pohyblivých schodišť a chodníků zjišťujeme, že má-li pes možnost vybrat si, volí spíše variantu, kdy se bez námahy pohodlně sveze. Je však potřeba cvik dobře naučit, aby nepřišly k úrazu drápky. Z tohoto důvodu se jízda na eskalátorech v některých zahraničních výcvikových střediscích vynechává.

Vrcholem práce vodicích psů jsou pak situace, kdy se psi musí samostatně rozhodnout, kudy bezpečně obejít nečekané překážky, kterými mohou být např. nevhodně zaparkovaná auta na chodnících či velké reklamní tabule vyčnívající do chodníků. Naučí se také adekvátně reagovat v různých nepřehledných situacích.

Ne všichni psi však nakonec u nevidomých lidí pracují. Jejich kariéru může ukončit nedostatek sebevědomí či nadšení v práci, nevhodné povahové vlastnosti nebo i závažný zdravotní problém. Vodicí psi musí být po zdravotní i psychické stránce v pořádku, neboť pro svého pána pracují dokud jim slouží síly. Chceme, aby připravovaní psi byli šťastni a práci pro svého pána vykonávali rádi.

V případě, že pes není do služby pro nevidomého člověka vhodný, nabízíme mu život odpovídající jeho potřebám. Často nás oslovují rodiny s postiženými dětmi, u kterých tito pejsci žijí a třeba i vykonávají službu canisterapeutů.