Kontakt

Škola pro výcvik vodicích psů, s.r.o.

Kancelář

Kamenomlýnská 2
603 00 Brno

Sídlo

Rajhradská 396
667 01 Vojkovice

Telefon

  • +420 604 603 126
  • +420 605 819 998

E-mail

IČ / DIČ

018 61 107 / CZ01861107

Bankovní spojení

Číslo účtu: 277733741/0300

(tento účet není určen pro finanční dary)

VODICÍ PES, z.s.

Kancelář

Kamenomlýnská 2
603 00 Brno

Doprava MHD

  • Tramvaj: 1 – zastávka Pisárky
  • Autobusy: 44, 52, 68, 84 – zastávka Pisárky
  • Trolejbusy: 25, 26, 37 – zastávka Pisárky

Telefon

+420 734 224 658

E-mail

klubovna@vycvikvodicichpsu.cz

26673568

Bankovní spojení

Běžný účet: 1833008001/5500
Dary jsou využívány na jednotlivé projekty podporující aktivity VODICÍ PES, z.s..

Účet veřejné sbírky: 1833008028/5500

Dary jsou využívány ve prospěch uživatelů služeb na pořízení vodicích psů (10% doplatek nad finanční příspěvek státní správy) a výdaje související s péčí a službou vodicích psů, na aktivity pro uživatele služeb, na projekt Patronát štěněte a Pension pro staré vodicí psy a na prezentace služby vodicích psů na veřejnosti.

Na poskytnutí daru vám rádi vystavíme Potvrzení o přijetí daru na sociální účel, které lze uplatnit jako odčitatelnou položku daně z příjmu ve smyslu zákona 586/1992 Sb. §15, resp. §20. Prosím kontaktujte nás.