Postup při žádosti o vodicího psa

Vodicí pes je výborným pomocníkem pro bezpečnou a rychlou chůzi. Za svou oddanou práci si zaslouží dobrou péči a laskavé zacházení.

Pokud jste si jisti, že služba vodicího psa bude pro váš bezpečný pohyb na veřejnosti přínosem, a zároveň se dovedete o něj postarat, pak kontaktujte výcvikové zařízení a zajímejte se o možnosti získání speciálně vycvičeného psa.

Vhodný je následující postup:

  1. Kontaktujte výcvikové zařízení – Školu pro výcvik vodicích psů. Zde získáte základní informace o službě vodicího psa, způsobu práce s ním, o péči jak domácí tak odborné.
    Výcvikové zařízení zmapuje prostředí, ve kterém žijete, a ve výběru psa zohlední váš obvyklý styl a rytmus života.
    V České republice mohou vodicí psy předávat do služby  pouze subjekty, jež jsou členy některé z mezinárodních organizací a jsou vázány dodržováním mezinárodních standardů výcviku vodicích psů.
  2. Absolvujte Kurz prostorové orientace (nácvik chůze s bílou holí) – pořádá např. Tyfloservis, o.p.s.
  3. Vyplňte formulář Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku, která se podává na místně příslušném Úřadu práce. Pracovník úřadu žádost zpracuje a společně s dalšími podklady postoupí posudkovému lékaři. Na konci procesu je žadateli vystaveno tzv. Rozhodnutí o příspěvku na zvláštní pomůcku, ve kterém je vyčíslena výše příspěvku. Žadatel může obdržet až 90% ceny psa. Obvyklá 10% spoluúčast žadatele může být i snížena.

Celý proces od podání žádosti až k vystavení Rozhodnutí trvá několik měsíců.

Příspěvek na zvláštní pomůcku vodicího psa řeší zákon č. 329/2011 Sb. O poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

V příloze k tomuto zákonu jsou uvedeny kategorie zrakového postižení, na něž se příspěvek vztahuje.