Jednodenní zájezd do Prahy – haptická výstava

Vydáno: 9.1.2017 • Autor:

Milí přátelé,

v rámci klubových aktivit nabízíme jednodenní zájezd do Prahy na mimořádnou haptickou výstavu sochaře Jaroslava Horejce. Pořádá ji Galerie hlavního města Prahy a koná se v  unikátním prostoru gotické kaple ze 14. století v Domě U Kamenného zvonu, ve kterém se údajně narodil Karel IV. a kde pravděpodobně žili několik let po své svatbě Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský. Výstava je určená nevidomým i vidícím, školám i široké veřejnosti. Prohlídka bude pro nás připravena s odborným komentářem a prohlídkou architektury Domu U Kamenného zvonu.
Termín: pátek 27. ledna 2017.
Program: Z Brna pojedeme rychlíkem v 8:09, příjezd do Prahy v 10:42, prohlídka výstavy proběhne od 12:00 do 14:00. Odpoledne bude prostor pro osobní volno. Cestu zpět a další podrobnosti se domluví s konkrétními zájemci. Vítáni jsou samozřejmě i mimobrněnští klienti!
Adresa: Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské náměstí 605/13, Praha 1
Vstupné zdarma.
JE NUTNÉ, ABY MĚL KAŽDÝ KROMĚ VODICÍHO PSA I VLASTNÍHO PRŮVODCE. Máte-li problém, zkusíme vám zajistit, ozvěte se ale prosím co nejdříve.
Zájemci hlaste se nejpozději do neděle 22. 1. 2017 Lence (klubovna@vycvikvodicichpsu.cz, 734224658). Ta vám také odpoví na případné dotazy.

Více informací o výstavě:
Umělec Jaroslav Horejc patřil k nejvýznamnějším osobnostem českého dekorativismu a stylu art deco. Tvořil sochy inspirované uměním Egypta, starověkého Řecka a středomoří. Věnoval se i užitému umění (poháry, medaile, mince). Zabýval se také sochařskou výzdobou vztahující se k  architektuře (např.ozdobná figurální mříž pro chrám sv. Víta na Pražském hradě).
Na výstavě budou zastoupeny Horejcovy bronzové plastiky a reliéf, k hmatovému poznávání budou také nabídnuty repliky dekorů vybraných děl autora a vzorky sochařských materiálů – úlomky soch ze souboru veřejné plastiky GHMP. Prezentovány budou nejen autorské kopie, ale i duplikáty vytvořené absolventy oboru sochařství na VŠUP. Jako předlohy byly záměrně zvoleny tvarově podnětné a inspirativní objekty. Expozice bude koncipovaná tak, aby instalace maximálně splňovala a dodržovala správné parametry hmatové expozice s ohledem na všechna důležitá kritéria. Zásadní byla konzultace s odborníky ze společnosti Tyfloservis a sdružení Hapestetika. Popisky a text byly přeloženy do Braillova písma pracovníky Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana.

Odkazy:
http://www.ghmp.cz/jaroslav-horejc-1886-1983-mistr-ceskeho-art-deca/
http://www.ghmp.cz/data/files/Tiskove_zpravy/TZ_Horejc_CZ.pdf

Fandíte nám? Podpořte nás na GIVT.cz!

Veřejná sbírka

Pro příspěvky do veřejné sbírky je možné využít platbu prostřednictvím QR kódu zde:

QR kód