Neverbální komunikace u lidí se zrakovým postižením

Vydáno: 10.11.2015 • Autor:

Vážení přátelé,

máme tady v rámci klubovny téměř revoluční téma. Týká se neverbální komunikace u lidí se zrakovým postižením. Mnozí z vás si možná řeknou, že je to něco, co se vás netýká, protože se jedná o vizuální vjemy, ale nenechte se mýlit a pojďme bořit zaběhlé mýty! Víme všichni, že postoj člověka, to, jak na nás působí, nevnímáme jen zrakem nebo sluchem, ale i dalšími smysly (mnohdy šestými). A také my nějakým způsobem působíme při kontaktu s vidícími lidmi ať už jsou to přátelé, nebo oficiální situace, jako je pracovní a školní prostředí, pracovní pohovor, návštěva úřadu, apod. Neverbální komunikace zahrnuje hmat, mimiku, gesta, postoj celého těla, ale také vzdálenost mezi námi a tím, s kým mluvíme. Nakolik je zrakově postižený člověk schopen neverbální komunikaci vnímat a používat?

Ve spolupráci s firmou Everesta jsme zajistili velmi erudovanou a zkušenou dámu – PaedDr. Evu Fargašovou, CSc. Jako konzultantka, lektorka a kouč společnosti Everesta se orientuje zejména na vzdělávání manažerů všech úrovní, psychologii, prodejní a komunikační dovednosti. Přednášku na toto téma přijala jako výzvu, a přijede za námi až z Olomouce. Těší se na otevřenou diskusi s vámi.

Přednáška bude v pátek 25. listopadu 2016 od 10:00 (POZOR ZMĚNA ČASU!). Zájemci hlaste se prosím Lence (klubovna@vycvikvodicichpsu.cz) nejpozději do středy 23. 11. 2016. Rozhodně si téma nenechte ujít, myslím, že je to jedinečná příležitost jak zlepšit a zkultivovat své vystupování na veřejnosti.

Těším se na hojnou účast!
Pěkné dny
Lenka

Veřejná sbírka

Pro příspěvky do veřejné sbírky je možné využít platbu prostřednictvím QR kódu zde:

QR kód