Tlapka v dlani

Unikátní projekt, který propojuje dva zdánlivě neslučitelné světy, vznikl v roce 2000 v USA a velmi úspěšně se tam rozšiřuje. Pro zúčastněné je příležitostí, jak najít cestu ze tmy, která je obklopuje. Ať už symbolicky, v důsledku ztráty svobody, či doslova, vlivem ztráty zraku. Cestu lemují čtyři tlapky, štěňata s posláním stát se vodicími psy. Ti, kteří ve dvojici se svým člověkem mají moc rozsvítit mnoho životů.

Podstatou projektu je zapojení vybraných vězňů, kteří nejsou agresivní a vykazují velmi dobré chování, do programu výchovy budoucích vodicích psů pro nevidomé. V době výkonu trestu mu pod supervizí odborníka – koordinátora předávají základní návyky, socializují ho, učí poslušnosti, pečují o jeho základní potřeby, a hlavně mu umožňují zakusit blízký vztah s člověkem. Vkládají svou energii a schopnosti do výchovy psího pomocníka, učí se zodpovědnosti, naplňují smysluplně svůj čas a částečně tak splácí svůj “dluh” společnosti.

V USA je hlavním přínosem rapidní snížení recidivy a díky silné motivaci výborně připravení vodicí psi.
Americkým modelem se inspirovala brněnská Škola pro výcvik vodicích psů s.r.o. Ve spolupráci s neziskovou organizací Vodicí pes, z.s., Vězeňskou službou ČR a Probační a mediační službou zahájili jako první v Evropě v srpnu 2019 projekt Tlapka v dlani. Místem realizace se stala tzv. Otevřená věznice Jiřice na Nymbursku. Její koncepce totiž řeší některé praktické překážky.
V pilotním ročníku byla do věznice předána dvě štěňata kříženců labradorského a zlatého retrievera – Goro a Shadow. Po dosažení jednoho roku věku se v květnu 2020 štěňata přesunula zpět do Brna do běžných pečovatelských rodin a dochází ke každodennímu odbornému výcviku do Školy pro výcvik vodicích psů, s.r.o.

Druhá dvojice štěňat byla předána ihned po odjezdu Gora a Shadowa. Tentokrát to byly dvě fenky – štěně německého ovčáka Utah a flat coated retriever Caira. 

  

Součástí práce s pečovateli je i zážitek chůze s bílou holí a následně s vodicím psem za simulace slepoty. Mohou tak pochopit pocity nevidomého člověka při orientaci v prostředí, a tím pádem i význam vodicího psa. Jsou tak lépe motivování dodržovat důsledně pravidla výchovy a výcviku.

Myšlenka projektu je založená na přirozených principech a může se tak stát klíčovou zkušeností, která významně promění další směřování a motivaci člověka, který pochybil. Vychází z potřeby vztahu, ve kterém není odsouzený člověk hodnocen, z pocitu zodpovědnosti a možnosti pomáhat těm, kteří si svou “temnotu” nevybrali.

Zprávy z médií:

Slavnostní zahájení pilotního ročníku projektu –  předávání Gora a Shadowa:

Slavnostní zahájení 2. ročníku – předávání Utah a Cairo:

Další reportáže:

  • Rozhovor o projektu v Televizi Seznam (Lenka Pláteníková – VODICÍ PES, z.s., Hana Prokopová (vedoucí Otevřené věznice Jiřice)
  • Reportáž České televize ze srpna 2020 – čas 37:50 (Utah a Cairo)
  • Lidovky (Díky Gorovi už vím, co je to zodpovědnost)

Fotogalerie ZDE.