Virtuální pochod DO TOKIA NA PARALYMPIÁDU

Vydáno: 23.4.2021 • Autor:

Milí přátelé,

posíláme pozvánku od manželů Krajíčkových na krásnou akci:

Klub držitelů vodicích psů a další příznivci připravují už třetí letošní akci, ke které bychom vás rádi přizvali.
Jde o virtuální pochod DO TOKIA NA PARALYMPIÁDU.
Začínáme 1. května v Praze a čeká nás několik tisíc kilometrů směrem na východ.

Pravidla:
Při pochůzkách s vodicím psem si každý účastník počítá našlapané kilometry. Někdo k měření používá aplikace v chytrém telefonu či jiné pomůcky, někdo už ví, jak dlouhé jeho pravidelné trasy jsou, a tak jen údaje sčítá.
Vždy v neděli večer nebo během pondělka odešle údaj organizátorům, kteří ho zanesou do tabulky.
Výsledky za každý týden se sčítají a z konečného čísla organizátoři zjistí, odkud kam se naše virtuální smečka posunula. Takže čím víc účastníků, tím rychleji cíle dosáhneme, i když někteří přispějí třeba jen pár kilometry týdně anebo některý týden vynechají úplně.
Dílčí výsledky a zajímavosti o oblastech, kam se výprava posunula, budou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách KDVP, v konferencích KDVP a HAF na braillnetu, ve facebookové skupině Život s vodicím psem, zájemcům budou zasílány e-mailem.

Organizátoři uvítají fotografie z vašich cest, pokud svolíte, aby byly na webu a FB zveřejněny.

Dotazy, připomínky a přihlášky do akce posílejte, prosím, na adresu

krajicek@braillnet.cz nebo stana.krajickova@gmail.com

Uživatelé Facebooku mohou napsat na stránku KDVP, Klub držitelů vodicích psů SONS, z.s.

Fandíte nám? Podpořte nás na GIVT.cz!

Veřejná sbírka

Pro příspěvky do veřejné sbírky je možné využít platbu prostřednictvím QR kódu zde:

QR kód