Virtuální pochod DO TOKIA NA PARALYMPIÁDU

Vydáno: 23.4.2021 • Autor:

Milí přátelé,

posíláme pozvánku od manželů Krajíčkových na krásnou akci:

Klub držitelů vodicích psů a další příznivci připravují už třetí letošní akci, ke které bychom vás rádi přizvali.
Jde o virtuální pochod DO TOKIA NA PARALYMPIÁDU.
Začínáme 1. května v Praze a čeká nás několik tisíc kilometrů směrem na východ.

Pravidla:
Při pochůzkách s vodicím psem si každý účastník počítá našlapané kilometry. Někdo k měření používá aplikace v chytrém telefonu či jiné pomůcky, někdo už ví, jak dlouhé jeho pravidelné trasy jsou, a tak jen údaje sčítá.
Vždy v neděli večer nebo během pondělka odešle údaj organizátorům, kteří ho zanesou do tabulky.
Výsledky za každý týden se sčítají a z konečného čísla organizátoři zjistí, odkud kam se naše virtuální smečka posunula. Takže čím víc účastníků, tím rychleji cíle dosáhneme, i když někteří přispějí třeba jen pár kilometry týdně anebo některý týden vynechají úplně.
Dílčí výsledky a zajímavosti o oblastech, kam se výprava posunula, budou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách KDVP, v konferencích KDVP a HAF na braillnetu, ve facebookové skupině Život s vodicím psem, zájemcům budou zasílány e-mailem.

Organizátoři uvítají fotografie z vašich cest, pokud svolíte, aby byly na webu a FB zveřejněny.

Dotazy, připomínky a přihlášky do akce posílejte, prosím, na adresu

krajicek@braillnet.cz nebo stana.krajickova@gmail.com

Uživatelé Facebooku mohou napsat na stránku KDVP, Klub držitelů vodicích psů SONS, z.s.

Veřejná sbírka

Pro příspěvky do veřejné sbírky je možné využít platbu prostřednictvím QR kódu zde:

QR kód