Tlapka v dlani Výchova budoucích vodicích psů vězni ve výkonu trestu

Vydáno: 9.8.2019 • Autor:

Unikátní projekt, který propojuje dva zdánlivě neslučitelné světy, vznikl v roce 2000 v USA a velmi úspěšně se tam rozšiřuje. Pro zúčastněné je příležitostí, jak najít cestu ze tmy, která je obklopuje. Ať už symbolicky, v důsledku ztráty svobody, či doslova, vlivem ztráty zraku. Cestu lemují čtyři tlapky, štěňata s posláním stát se vodicími psy. Ti, kteří ve dvojici se svým člověkem mají moc rozsvítit mnoho životů.

Podstatou projektu je zapojení vybraných vězňů, kteří nejsou agresivní a vykazují velmi dobré chování, do programu výchovy budoucích vodicích psů pro nevidomé. V době výkonu trestu mu pod supervizí odborníka – koordinátora předávají základní návyky, socializují ho, učí poslušnosti, pečují o jeho základní potřeby, a hlavně mu umožňují zakusit blízký vztah s člověkem. Vkládají svou energii a schopnosti do výchovy psího pomocníka, učí se zodpovědnosti, naplňují smysluplně svůj čas a částečně tak splácí svůj “dluh” společnosti. Ve chvíli, kdy štěně vrací, aby mohlo dále pokračovat speciálním výcvikem ve škole, získávají zároveň velmi osobní zkušenost se ztrátou něčeho či spíše někoho velmi důležitého. Díky tomu si mohou uvědomit, jak obrovskou ztrátu v životech jiných lidí možná způsobili právě oni.

Americkým modelem se inspirovala brněnská Škola pro výcvik vodicích psů s.r.o. Ve spolupráci s neziskovou organizací  Vodicí pes, z.s., Vězeňskou službou ČR a Probační a mediační službou  zahájili jako první v Evropě 8. srpna 2019 projekt Tlapka v dlani. Místem realizace se stala Věznice Jiřice na Nymbursku.

Pilotní projekt tak proběhne rámci programu Otevřená věznice, který od roku 2017 v Jiřicích velmi úspěšně funguje. Vězeňský systém České republiky se od systému v USA značně liší a přináší tak řadu praktických překážek. Program Otevřená věznice tyto překážky z velké části řeší.

Do Věznice Jiřice byla na následujících 9 měsíců předána dvě štěňata kříženců labradorského a zlatého retrievera – Goro a Shadow. Každé z nich má k sobě dva vězně – pečovatele. Štěně přirozeně přilne k oběma a bez újmy tak zvládne situaci, kdy by jeden z nich musel odejít nebo byl z projektu vyloučen. Po dosažení jednoho roku věku se štěňata přesunou zpět do Brna do běžných pečovatelských rodin. Ty zajistí jejich každodenní docházku k odbornému výcviku do brněnské Školy pro výcvik vodicích psů, s.r.o.

Hlavní přínosy dle zkušeností z USA:

  • Štěňata, která se připravují ve věznicích patří k nejúspěšnějším vodicím psům.
  • Iniciativa má hluboký a významný dopad na rehabilitaci vězňů.
  • Vězni mají více času k pečlivé práci se psem a jsou silně motivováni.
  • Dozorci v amerických věznicích potvrzují, že přítomnost štěňat působí jako velká morální vzpruha u vězňů i zaměstnanců vězení. Psi pomáhají redukovat napětí, napomáhají lepším sociálním interakcím ve věznicích, rozvíjejí u vězňů pozitivní osobní kompetence – trpělivost, spolehlivost, zodpovědnost, soucit a sebeúctu.
  • Vězni dělají něco dobrého pro společnost, mají možnost jí něco vrátit a pomoci tomu, kdo to potřebuje.
  • Všichni zúčastnění mají společný cíl – vychovat dobrého vodicího psa, a tím pomoci nevidomému člověku na cestě k samostatnosti.

Projekt Tlapka v dlani koresponduje s rostoucí snahou snížit alarmující míru recidivy, která je v současné době okolo 70%.

V pilotním projektu se ukáže, zda se očekávání a přínosy naplní i v našich podmínkách. V případě, že ano, budeme hledat další cesty k jeho pokračování v budoucnu. V každém kroku a rozhodnutí je však nutné hledat rovnováhu mezi potřebami nevidomých klientů, přínosem projektu pro vězněné osoby a praktickými možnostmi konkrétního vězeňského zařízení.

Myšlenka projektu je založená na přirozených principech a může se tak stát klíčovou zkušeností, která významně promění další směřování a motivaci člověka, který pochybil. Vychází z potřeby vztahu, ve kterém není odsouzený člověk hodnocen, z pocitu zodpovědnosti a možnosti pomáhat těm, kteří si svou “temnotu” nevybrali.

za VODICÍ PES, z.s.
Lenka Pláteníková

 

Fandíte nám? Podpořte nás na GIVT.cz!

Veřejná sbírka

Pro příspěvky do veřejné sbírky je možné využít platbu prostřednictvím QR kódu zde:

QR kód