Naše motto:

Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.
Antoine de Saint-Exupéry

Nacházíte se: Domů > Občanské sdružení > Vodicí Pes, O.S.

Vodicí Pes, O.S.

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Občanské sdružení VODICÍ PES, O.S. je neziskovou organizací pracující na základě podnětů zrakově postižených lidí využívajících službu vodicího psa. Má za sebou několikaletou historii, své aktivity zaměřuje několika směry.

Spolupráce s brněnskou školou pro výcvik vodicích psů

Prioritní aktivitou je pravidelné procvičování práce psů, kteří se tím udržují ve špičkové pracovní kondici, aby ve své práci během mnohaleté služby byli pro svého pána vždy soustředění a spolehliví. Vodicí Pes, O.S. spolupracuje s instruktory brněnské školy pro výcvik vodicích psů, jež je členem prestižní světové organizace škol pro výcvik vodicích psů (The International Guide Dog Federation). Instruktoři školy jsou v pravidelných čtrnáctidenních intervalech nevidomým lidem a jejich čtyřnohým průvodcům k dispozici radou i praktickým procvičením a osvěžením způsobu práce s vodicím psem. Díky této spolupráci je možné zajišťovat také další aktivity. Na každoročním letním rekondičním soustředění mají účastníci možnost nejen práci svých pomocníků intenzivně procvičit, ale také navázat nová přátelství. Účastní se různých aktivit ve společnosti lidí, se kterými je sbližuje společné téma – čtyřnozí průvodci na cestách životem.

Spolupráce s dalšími organizacemi

Občanské sdružení VODICÍ PES, O.S. spolupracuje také s dalšími organizacemi. S oblastní odbočkou Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v Blansku je každoroční jarní sezona zahájena dubnovou soutěží nevidomých s vodicími psy s názvem "Cesta ve tmě". Jedná se o soutěžení pro radost a setkání se známými a přáteli. Významně se také utváří vztah a odstraňují komunikační bariéry, případně ostych zdravé veřejnosti ke světu zdravotně postižených. Lidé mají možnost se dozvědět více a na vlastní oči sledovat, že nevidomý člověk se svým čtyřnohým společníkem je schopen zařazení do běžného života společnosti. Potřebuje pouze její ohleduplnost.

Začátek léta je pro pracovníky a dobrovolníky sdružení ve znamení spolupráce s Klubem držitelů vodicích psů a pražským střediskem výcviku vodicích psů při přípravě regionálního závodu pro mistrovství ČR ve výkonu vodicích psů probíhajícího v Brně. Lidé mají možnost nejen prokázat dobrou práci svých vodicích společníků, ale také prožít příjemný den.

S pražskou společností Okamžik, O.S. společně distribuujeme publikace a propagační materiály prezentující svět nevidomých, které jsou určeny jak samotným uživatelům, tak široké veřejnosti.

Registrovaná sociální služba

Občanské sdružení VODICÍ PES, O.S. je registrovanou sociální službou zařazenou do sociální rehabilitace a svou činnost vyvíjíme jako otevřená organizace na základě podnětů a potřeb uživatelů služeb. Poskytujeme služby všem držitelům vodicích psů, kteří chtějí své vodicí pomocníky stále udržovat v dobré pracovní kondici, a také poskytnout jim i sobě čas pro zábavu a v rámci pořádaných volnočasových vzdělávacích aktivit rozšiřovat si obzory z různých oblastí života.

Služby pro veřejnost

Významnou součástí práce občanského sdružení VODICÍ PES, O.S. je také zaměření na prezentaci světa nevidomých a vodicích psů nejen pro zainteresované odborníky, kteří přicházejí s nevidomými lidmi do styku pracovně, ale také pro školní zařízení a laickou veřejnost. Pro ně na požádání pořádáme přednášky představující základy práce vodicích psů i možnosti vhodné pomoci nevidomému člověku.

Patronát štěněte a veřejná sbírka

Sdružení jako nezisková organizace se sociálním posláním má kromě získávání prostředků umožňujících pořádání aktivit pro klienty také patronát nad štěňátky zařazenými do programu přípravy budoucích vodicích psů. Snaží se zajišťovat finanční prostředky pro jejich první rok života – nákup kvalitního krmení a dostupnou veterinární péči, jež jsou základem pro dobré zdraví a kondici v budoucí službě. Za tímto účelem se snažíme shromažďovat finanční prostředky v rámci registrované veřejné sbírky od drobných dárců prostřednictvím sběracích pokladniček v Brně.

Velmi významnou pomocí je také spolupráce se ziskovým sektorem. Jednotlivci či organizace svěřují na základě darovacích smluv část svých volných finančních prostředků ve prospěch sociální služby. K darovací smlouvě obdrží také potvrzení. Díky všem těmto dárcům je možné v programu patronátu nad štěňátky dále pokračovat a naplňovat tak motto z knihy S. A. Exupéryho Malý princ: "Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.".